Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Skip to product information
1 of 1
नारायण ढकाल [Narayan Dhakal]

हजार माइलको बाटो [Hazar Mile Ko Bato]

हजार माइलको बाटो [Hazar Mile Ko Bato]

ISBN: 9789937705158

Low stock

Regular price Rs.425.00
Regular price Sale price Rs.425.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
हजार माइलको यात्रा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुइ शिखर संस्थाहरुको आरोह र अवरोहको पृष्ठभूमिमा रचिएको कथा हो | यो कृति उनका अघिल्ला उपन्यास 'प्रेत्कल्प' र 'वृषभबध'पछिको अर्को शृंखला हो | नरेन्द्रनाथ, धिरेन्द्र र दिलबहादुरको त्रिकोणमा बुनिएको रोचक कथाले आधा शताब्दीको एउटा रङ्गीन तस्वीर खिचेको छ |
View full details