Skip to product information
1 of 1
गोविन्द वर्तमान [Govinda Bartaman]

सोह्र साँझ [Sorha Sanjh]

सोह्र साँझ [Sorha Sanjh]

ISBN: 9789937665353

Low stock

Regular price Rs.488.00
Regular price Sale price Rs.488.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
सोह्र साँझहरु युद्धक्षेत्रको अध्ययन–भ्रमणमा आधारित यात्रासंस्मरण हो । युद्धमा पिल्सिएका मानिस र तिनका परिवारजनको पीडालाई यस पुस्तकले आफ्नो विषयक्षेत्रभित्र पारेको छ । त्यस्तो गम्भीर विषयलाई सरल, सरस र कलात्मक ढाँचामा प्रस्तुत गर्नु पुस्तकको विशेषता हो ।
View full details

Source of Stories