Skip to product information
1 of 1
पिटर जे. कार्थक [Peter J Karthak]

प्रत्येक ठाउँ प्रत्येक मान्छे [Pratyek Thau Pratyek Manche]

प्रत्येक ठाउँ प्रत्येक मान्छे [Pratyek Thau Pratyek Manche]

BIBLIONEPAL

ISBN: 9789937935180

Low stock

Regular price Rs.400.00
Regular price Sale price Rs.400.00
Sale Sold out
Discount Icon

Get this for Rs.360.00

मन्त्र, यन्त्र तथा तन्त्र - यी तीनको त्रैमूर्तिक रूपबाट सारा वस्तुको सिर्जना भएको हुन्छ । पिटरको यो उपन्यासको विभाज न- प्रेल्युड, इन्टरल्युड तथा एपिल्युड- यसप्रकार, वास्तवमा मन्त्र, यन्त्र तथा तन्त्रमा विभाजित गरिएका छन् | प्रेल्युडले दार्जीलिङको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इन्टरल्युडले व्यक्तिभन्दा घटना र घटनाभन्दा त्यसलाई सिर्जने पृष्ठभूमि एवम् त्यसको आर्तनादको महत्त्व र एपिल्युडले दुईको आपसी सम्बन्धलाई सामञ्जस्य प्रदान गर्न भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यही नै हो; कथा प्रत्येक मान्छे, प्रत्येक ठाउँको ।

- शङ्कर लामिछाने, ८ अक्टुबर १९७५

पछिल्लो बाहिरी पृष्ठबाट

दार्जीलिङेली नेपाली जीवनलाई लेख्ने यो कान्छो तर धेरै खाइखाँदो औपन्यासिक कृति भएको छ यो । यसको औपन्यासिक रूप जस्तो प्रयस्त छ, उपन्यास लेखकहरूलाई रूप (फर्म) को उपयोगिता र महत्त्वमा सचेत पार्ने बलियो झकझकाइ भएको छ । मान्छे प्रत्येक र ठाउँ प्रत्येकमा यो नभुलिने भएको छ ।

- इन्द्रबहादुर राई, १२ जनवरी १९७८

Information Icon Descriptions are sourced from publishers or third parties and are not independently verified See our disclaimer

×

Disclaimer

Book descriptions and information on our website are sourced from third parties, including websites and publishers. While we aim for accuracy, we do not verify these details. The information provided may contain inaccuracies or may not be relevant to your context.

We recommend that customers review book summaries, author information, and available reviews before purchasing. If you find any misinformation, please contact us at contact@biblionepal.com. Your feedback is valuable, and we will address any issues promptly.

Please note that the information contained on this website is subject to change without notice and may be subject to copyright.

View full details