Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Skip to product information
1 of 1
राजेश्वर देवकोटा [Rajeshwar Devkota]

पूर्णिमा [Purnima]

पूर्णिमा [Purnima]

ISBN: 9789937918626

Low stock

Regular price Rs.190.00
Regular price Sale price Rs.190.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

एउटा विचारको आधारमा जीवन र समाजलाई चलाउनुपर्छ भनि तम्सिने पूर्णिमा र उसका सखीहरुको सामुन्ने चार विचार उपस्थित भए ः 

"म छु त्यसकारण ईश्वर छ, ईश्वर छ भनेर सिद्ध गर्न प्रमाण आफूबाहेक मसित अरु कोही छैन ।" 

"मान्छे आफैँ एक्लै सिङ्गो हो, जस्तो ब्रमाण्ड सिङ्गो हो । दुइटै पूर्ण एकाइमा को ठुलो, को सानो ? मनुष्य आँफै कर्ता, किर्या र कारण हो ।"

"यो ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्डका वस्तु सत्य हुन्, यी स्वयम् सत्यद्वारा सञ्चालित छन्, ईश्वर कहिँ पनि छैन ।" 

"जहाँ अन्त्य, त्यही ईश्वर हो ।"

View full details