Skip to product information
1 of 1
लोकराज भट्ट [Lokraj Bhatta]

छाइल [Chhail]

छाइल [Chhail]

ISBN: 9789937951340

Few copies left

Regular price Rs.450.00
Regular price Sale price Rs.450.00
Sale Sold out

डोटेली भाषामा 'छाइल'को शब्दार्थ हुन्छ, छाया । उपन्यासको प्रत्येक पानामा डोटेली सभ्यताका छाया र प्रतिच्छाया सलबलाएका छन् । यसमा एक युवाको सपना र सङ्घर्षका साथै पिता र पुत्रको मित्रवत् सम्बन्धलाई उजिल्याएको छ । नयाँ, नौलो र नवीन परिवेशको कथा सुरुचिकार छ । 

 

'छाइल'मा ग्रामीण माटोको रङ मजाको पोतिएको छ । डेउडाका झङ्कारहरु निरन्तर गुञ्जिएका छन् । झरिलो शब्दशिल्प र सूक्तिमय संवादका कारण अन्तिम पानासम्म कतै व्यावधान छैन । भाषिक लालित्यका हिसाबले यसलाई काव्यानख्यान वा काव्यान्यास भने पनि हुन्छ । 

 

डोटिको केआई सिंह गाउँपालिका, वातलका लोकराज भट्टको पहिलो आख्यान हो, 'छाइल' । उदियमान लेखक भट्टको अख्यान- आगमन उत्साहप्रद छ । 

- राजकुमार बानियाँ 

View full details

Thank you BIBLIONEPAL

5

Their bookstore is an oasis of serenity, offering classics and rare gems that redefined my bookish journey. Just Loved it!

5

Discovered them at the start of their journey, perhaps after the lockdown. Easily found books and could even import if not available. Glad I chose

5

After my first purchase years ago, I've remained a loyal customer. They're the best in Nepal for books, and distance doesn't stop me from ordering from London.

5

This is my go-to place for all my 'quirky' reads. Never had any complaints about the books I've received from here. Also, they have the best collection of books ❤️

5

Their bookstore is an oasis of serenity, offering classics and rare gems that redefined my bookish journey. Just Loved it!

5

Discovered them at the start of their journey, perhaps after the lockdown. Easily found books and could even import if not available. Glad I chose

5

After my first purchase years ago, I've remained a loyal customer. They're the best in Nepal for books, and distance doesn't stop me from ordering from London.

5

This is my go-to place for all my 'quirky' reads. Never had any complaints about the books I've received from here. Also, they have the best collection of books ❤️

5

BIBLIONEPAL stands out for its diverse underrated book collection, prioritizing acclaimed gems, classics, and global reads, while showing genuine respect to Nepali readers

5

Love the genuine care and discounts at BIBLIONEPAL! Other stores can be stingy, but here, they treat customers like family

5

Discovered BIBLIONEPAL while in Nepal, and now I'm hooked! Recommended it to friends in the Netherlands, they love it too!

5

I found literary bliss at BIBLIONEPAL! Their collection includes very rare titles making it the perfect bookstore for avid readers.

5

BIBLIONEPAL stands out for its diverse underrated book collection, prioritizing acclaimed gems, classics, and global reads, while showing genuine respect to Nepali readers

5

Love the genuine care and discounts at BIBLIONEPAL! Other stores can be stingy, but here, they treat customers like family

5

Discovered BIBLIONEPAL while in Nepal, and now I'm hooked! Recommended it to friends in the Netherlands, they love it too!

5

I found literary bliss at BIBLIONEPAL! Their collection includes very rare titles making it the perfect bookstore for avid readers.