Skip to product information
1 of 1
लोकराज भट्ट [Lokraj Bhatta]

छाइल [Chhail]

छाइल [Chhail]

BIBLIONEPAL

ISBN: 9789937951340

Low stock

Discount Icon

Get this for Rs.382.50

Regular price Rs.450.00
Regular price Sale price Rs.450.00
Sale Sold out

डोटेली भाषामा 'छाइल'को शब्दार्थ हुन्छ, छाया । उपन्यासको प्रत्येक पानामा डोटेली सभ्यताका छाया र प्रतिच्छाया सलबलाएका छन् । यसमा एक युवाको सपना र सङ्घर्षका साथै पिता र पुत्रको मित्रवत् सम्बन्धलाई उजिल्याएको छ । नयाँ, नौलो र नवीन परिवेशको कथा सुरुचिकार छ । 

 

'छाइल'मा ग्रामीण माटोको रङ मजाको पोतिएको छ । डेउडाका झङ्कारहरु निरन्तर गुञ्जिएका छन् । झरिलो शब्दशिल्प र सूक्तिमय संवादका कारण अन्तिम पानासम्म कतै व्यावधान छैन । भाषिक लालित्यका हिसाबले यसलाई काव्यानख्यान वा काव्यान्यास भने पनि हुन्छ । 

 

डोटिको केआई सिंह गाउँपालिका, वातलका लोकराज भट्टको पहिलो आख्यान हो, 'छाइल' । उदियमान लेखक भट्टको अख्यान- आगमन उत्साहप्रद छ । 

- राजकुमार बानियाँ 

Information Icon Descriptions are sourced from publishers or third parties and are not independently verified See our disclaimer

×

Disclaimer

Book descriptions and information on our website are sourced from third parties, including websites and publishers. While we aim for accuracy, we do not verify these details. The information provided may contain inaccuracies or may not be relevant to your context.

We recommend that customers review book summaries, author information, and available reviews before purchasing. If you find any misinformation, please contact us at contact@biblionepal.com. Your feedback is valuable, and we will address any issues promptly.

Please note that the information contained on this website is subject to change without notice and may be subject to copyright.

View full details