Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Skip to product information
1 of 1
हर्क गुरुङ(Harka Gurung)

मैले देखेको नेपाल [Maile Dekheko Nepal]

मैले देखेको नेपाल [Maile Dekheko Nepal]

ISBN: 9789993343882

Out of stock

Regular price Rs.550.00
Regular price Sale price Rs.550.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
नेपालका विभिन्न भागको भ्रमण गरि त्यहाँको सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन गरि तयार पारिएको डा हर्क गुरुङको यो पुस्तक सामाजिक अध्ययनको लागि निकै उपयोगि पुस्तक हो । यो एक यात्रा संस्मरण जस्तो लागे पनि यहाँ भित्र अनेकन खुराक हामि अनुभव गर्न सक्छौ ।विस अध्यायमा विभाजित यस पुस्तक भित्र विशेषत हिमाली जिल्लाका यात्रा अनुभव र सामाजिक सांस्कृति विशेषता रहेका छन।
View full details