Skip to product information
1 of 2
बुद्धिसागर [Buddhisagar]

फिरफिरे [Phirphire]

फिरफिरे [Phirphire]

ISBN: 9789937746793

Low stock

Regular price Rs.798.00
Regular price Sale price Rs.798.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

युवा लेखक बुद्धिसागरको दोस्रो उपन्यासको नाम हो फिरफिरे हो । यस उपन्यासमा बसन्त र पवन दुई मुख्य पात्रको सेरोफेरोमा रहेको छ भने उनीहरूले बाल्यकालमा उडाउने पातको फिरफिरेको सन्दर्भ यो उपन्यासभरी गरिएको छ । यसमा उपस्थित सबै पात्रहरु परिस्थितिरुपी हावाले घुमाइरहेका फिरफिरे जस्ता भएकाले प्रत्येक व्यक्तिलाई फिरफिरेसँग तुलना गरिएको देखिन्छ । शाब्दीक रूपमा भन्नुपर्दा हावाको सहयोगले घुमाइने कागज वा पातको पङ्खा जनाइन्छ ।

View full details

Source of Stories