Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Skip to product information
1 of 1
गुरूप्रसाद मैनाली [Guru Prasad Mainali]

नासाे [Naso]

नासाे [Naso]

ISBN: 9789937934275

Low stock

Regular price Rs.300.00
Regular price Sale price Rs.300.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
नासो कथासंग्रह नेपाली साहित्यकार गुरूप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित नेपाली कथाहरूको संग्रह गरिएको पुस्तक हो। यस संग्रहमा संग्रहित कथाहरू २००७ साल पूर्व र पश्चात्को अवधिमा लेखिएको हो । तत्कालीन समय र समाजको रीतिस्थितिबारे लेखिएका मैनालीका कथाहरूमा झर्रो नेपाली भाषाको कलात्मक प्रयोग गरिएको छ। एघारओटा कथाहरूमध्ये नासो कथाबाट कथासङ्ग्रहको नाम राखिएको हो।

- नासो
- छिमेकी
- अभागी
- कर्तव्य
- चिताको ज्वाला
- शहीद
- बिदा
- प्रायश्चित
- प्रत्यागमन
- पापको परिणाम
- परालको आगो
View full details