Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Skip to product information
1 of 1
जनकलाल शर्मा [Janak Lal Sharma]

जोसमनी सन्त परम्परा र साहित्य [Josamani Santa Parampara ra Sahitya]

जोसमनी सन्त परम्परा र साहित्य [Josamani Santa Parampara ra Sahitya]

ISBN: 9789937084482

Low stock

Regular price Rs.750.00
Regular price Sale price Rs.750.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

दुई सय वर्षभन्दा अघिदेखि चलिआएको जोसमनी सन्तपरम्पराका बारेमा लामो खोज-अनुसन्धानपछि लेखिएको यो कृति नेपाली समाजको विशिष्ट उपलब्धि हो ।

समाजमा विद्यमान जातिभेद र कतिपय कुसंस्कारहरूको विरोध गर्दै। हुर्किएको उक्त परम्पराका बारेमा विस्तृत एवम् तथ्यपरक जानकारीहरू समावेश छन् ।

विशिष्ट गुणकै कारण यो कृतिले २०२० सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो ।

View full details