Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Skip to product information
1 of 1
छोक्न्यी रिन्पोचे [Tsoknyi Rinpoche]

चित्त खुलोस् हृदयसँगै [Chitta Khulos Hridaya Sangai]

चित्त खुलोस् हृदयसँगै [Chitta Khulos Hridaya Sangai]

ISBN: 9789937056724

Low stock

Regular price Rs.450.00
Regular price Sale price Rs.450.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

'चित्त खुलोस् हृदयसँगै' 'OPEN HEART, OPEN MIND' को अनुवाद हो । यस अङ्ग्रेजी पुस्तको नेपाली रुपान्तरण सरोज धितालले गर्नुभएको हो । यस किताबले स्थिति, परम्परा वा परिस्थिति जस्तोसुकै भएता पनि दयालु जीवन कसरी जिउने भन्ने उदाहरणको रूपमा रिन्पोचेको असाधारण जिवन प्रस्तुत गर्दछ।

पुरातन बुद्धि र आधुनिक दिमाग बीचको पुल मान्सन सकिने छोक्न्यी रिन्पोचेको यो पुस्तक सबै प्रकारका पाठकहरूका लागि पहुँचयोग्य र सान्दर्भिक छ। 

View full details